top of page

02.05.2007 tarihinde yayınlanan 5627 nolu enerji verimliliği kanunu ve 14.04.2008 tarihinde 26847 sayılı resmî gazetede yayınlanan ısınma ve sıcak su paylaşımı yönetmeliği uyarınca, İncek Loft Sitesinde ısınma ve sıcak su, merkezi ısıtma sistemi ile sağlanmaktadır. Başkent gaz tarafından fatura edilen toplam tutarın %70’i bağımsız bölümlerin kalorimetresi üzerinden ölçülen kullanım miktarına göre paylaştırılır. Kalan tutarın %30’u ortak kullanım alanları, sistem kayıpları, asgari kullanma ve işletme giderlerinden kaynaklı ısı giderleri olarak bağımsız bölümlerin kullanım alanlarına göre paylaştırılır. Merkezi ısıtma sistemi, kullanılan sıcak su ödemeleri için, dairelerin pay ölçerlerinden alınan bilgiler doğrultusunda; İlgili bakanlığın görevlendirmiş olduğu RENSA Firması tarafından faturalandırılma işlemi yapılır. Faturaların zamanında ödenmemesi durumunda kanuni gecikme faizi uygulanır. Ödenmeyen ilk fatura itibari ile avukatımız tarafından icra işlemine başlanır.

      MERKEZİ ISITMA KANUNU

      15 DERECE HESAPLAMA

RENSA İLETİŞİM: 0850 420 07 67

bottom of page